Frincandó

Tret de la  llata o jarret. Pes: 500gr +/-

7,25