Bistec Extra

Tret de la culata i el cap de mort. Pes: 600 gr +/-

11,55